Przetargi fotowoltaika

Jak wygląda przetarg na fotowoltaikę?

Branża energii odnawialnych to niezwykle dynamicznie rozwijająca się gałąź biznesu. Innowacyjne rozwiązania, ekologiczne walory, pomoc i promocja ze strony państwa wpłynęły na bardzo duże zainteresowanie inwestorów rozwiązaniami takimi jak panele fotowoltaiczne. Niewątpliwie wpływ na rosnącą uwagę wokół fotowoltaiki ma też stopniowe ocieplanie się klimatu, które zapewnia jeszcze większą opłacalność inwestycji w panele słoneczne. Czym zatem są przetargi fotowoltaika i jak przebiegają?

Przetargi fotowoltaika – czym są?

Stale rosnące zapotrzebowanie na wykonawców projektów i montażu paneli słonecznych spowodowało rozkwit przetargów na wykonanie instalacji fotowoltaicznych, ogłaszanych przez wiele podmiotów publicznych, jak i prywatnych. Zadaniem przetargu jest wyłonienie, w ramach konkurencji, najkorzystniejszej dla zamawiającego oferty. Przetargi te można podzielić na dwa, główne rodzaje, są to: przetargi ograniczone i nieograniczone. Różnica między nimi polega na specyfikacji wykonawcy, który może być dopuszczony do udziału w przetargu. W przypadku tych pierwszych, by móc wziąć udział w przetargu, należy spełnić szereg warunków wstępnych, natomiast nieograniczone przetargi fotowoltaika są wydarzeniem otwartym dla wszystkich wykonawców.

Przetargi fotowoltaika – jak wygląda procedura przetargowa?

W pierwszej kolejności należy dotrzeć do ogłoszenia z ofertą przetargową. Aktualnie, wiele portali internetowych zajmuje się publikacją takich ogłoszeń. Wystarczy przeszukać jeden z nich by trafić na wiele interesujących ofert. Następnie, należy bardzo dokładnie zapoznać się z warunkami udziału w przetargu i wypełnić odpowiednie dokumenty. W kolejnym kroku trzeba skompletować wymaganą przez ogłoszeniodawcę dokumentację. By wziąć udział w przetargu należy także wpłacić określone przez zamawiającego wadium, które jest zwracane w momencie wybrania najkorzystniejszej oferty i zakończenia przetargu. Odpowiednie przygotowanie oferty wykonawczej ma kluczowe znaczenie w procesie przetargowym. W razie wątpliwości co do oferty zamawiający ma prawo żądać wyjaśnień, co do złożonych przez wykonawców propozycji. Jednakże, dokonanie jakichkolwiek zmian w treści oferty, po jej otwarciu przez zamawiającego, nie będzie możliwe. Dlatego też tak ważne jest dokładne i poprawne skonstruowanie oferty wykonawczej, od strony merytorycznej.

Kiedy oferta na instalację fotowoltaiki może zostać odrzucona?

Najczęściej, na odrzucenie oferty będą miały wpływ błędy merytoryczne lub błędy powstałe podczas wyceny inwestycji, prezentowane w ofercie wykonawcy.